landeshe (landeshe) wrote,
landeshe
landeshe

Чехи услышали Горбачева и отозвались...

Оригинал взят у petrovich758 в Чехи услышали Горбачева и отозвались...
Не далее, как вчера, я написал об интервью, которое дал Горбачев 

А может его опять похвалит английская королева...

Это интервью активно растиражировано прессой и российской и  западной...

Putin se už Rusům zajídá. Rezignujte, stačilo to, vyzval ho Gorbačov


Bývalý prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov vyzval exprezidenta a
Но вот отклики на него на страницах чешского портала iDNES.cz

(это аналог нашего Московский Комсомолец), кстати это не выборка, а всего лишь ОДНА страница из 1370 отзывов на статью...

Gorbacov je nestoudny,hloupy zvanil

Toho by mel nosit nahubek

Горбачев это бессовестный, глупый пустозвон
Он должен носить намордник
Kdybych potkal Gorbačova, odplivl bych si.

Ještě nikdy jsem to před žádným člověkem neudělal, tentokráte bych neváhal!!!!

Если бы встретил Горбачева, то плюнул бы.
Еще никогда ни одному человеку этого не сделал, но в этот раз бы не раздумывал
Myslím, že Gorbačov už prodal východní Evropu,

teď se snaží prodat i Rusko (když se mu to nepovedlo v jednom balíku). Většího šmejda jsem nezažil!!!

Думаю, что Горбачев уже продал восточную Европу
теперь пытается продать и Россию (потому что ему это не удалось сделать одним пакетом). Большего негодяя еще не встречал!!!
ale ty fotky

dobry, Gorbacov vyobrazenej jako senilni hodnej dedecek a Putin z hrozici rukou sevrenou v pest. ;-D;-D;-DGoebbels by jiste zatleskal. :-PR^
но эти фотографии
прекрасно, Горбачев сфотографированный, как благодушный порядочный дедушка и Путин грозящий рукой сжатой в кулак, Геббельс бы рукоплескал.

Rusko musí být vedeno PEVNOU rukou

Nějaká sametová demokracie, by byla v Rusku cestou do pekel. Tak velký stát (( složený z mnoha národností +  kulturních etnik )), musí mít tvrdé vedení.

         PS : nechme Rusko ruskem a starejme se raději o sebe, ať nemáme tak velký deficit, který naši Českou republiku táhne do PEKEL  :-P
Россия должна управляться ТВЕРДОЙ  рукой
Какая-либо бархатная демократия была бы в России дорогой в ад.Это огромное государство((состоящее из многих народов + культурных этнических групп)), должно иметь твердое руководство.
PS : оставим Россию русским и лучше будем думать о себе, у них нет столь большого дефицита, который нашу Чехию тянет в АД 

Cítím z této kampaně lež a nenávist

bohužel ....

Чувствую в этой кампании ложь и ненависть
к сожалению....
Odolá Rusko útoku USA a jeho satelitů?

Ano, Rusko je dnes vojensky velmi slabé. Jasná převaha USA a Západu ve většině moderních konvenčních zbraní je nepochybná. V současnosti se ruská armáda, jako rozhodující faktor udržení suverenity země, nemůže s nimi měřit! snad jen 1 či 2-ou oblastech má navrch nebo je vyrovnaným protivníkem - protiraketová obrana a strategické nukleární síly. Rusko začalo s přezbrojením letectva, ale je teprve na začátku.

Je tedy možné říct, že stále ještě balancuje na hranici propasti neexistence, kam ho přivedl právě Gorbačov a bolševik Jelcin, za vydatné pomoci právě Němcova!

Situace se pomaloučku zlepšuje, ale ještě není tak stabilní, aby mohlo Rusko vydržet všechny vnitřní otřesy. Proto ta zoufalá snaha o jeho destabilizaci, než zesílí natolik, že to bude pro USA a Západ již nemožné.
Выстоит Россия против атаки США и его сателлитов?
Да, Россия и сегодня достаточно слаба в военном отношении. Ясно видное превосходство США и Запада по большинству обычных современных вооружений несомненно. В настоящее время российская армия, как решающий фактор поддержания независимости страны, не может с ними состязаться! только в в 1 или 2 сферах сохраняется превосходство или же паритет с противником - противоракетная оборона и стратегические ядерные силы. Россия начала модернизировать авиацию, но сейчас находится только в начале пути.
Сейчас можно сказать, что все еще балансирует на границе существования, куда ее привел именно Горбачев и большевик Ельцин, при исключительной помощи именно Немцова!
Ситуация понемногу улучшается, но все еще не настолько стабильна, чтобы Россия смогла пережить все внутренние потрясения. Поэтому эти отчаянные попытки ее дестабилизации, прежде чем усилится настолько, что сделает все это невозможным для США и Запада.

Jakou může mít radost novinář z takto špatné novinařiny?

Napřed škrtám Gorbačova, to je v Rusku politická nula a je putna, co povídá. Za druhé, co se dělo na Sacharov Avenue? Po přehodnocení možnosti této ulice, dospěla policie k závěru, že se sešlo asi 30.000 lidí.

Jenže v těch 30.000 byli i stoupenci Putina a ještě pět dalších skupin různých politických zájmů. Tedy, jakmile někdo začal mluvit 3/4 ostatních začali pískat a vřeštět. Takže, nikdo neřekl nakonec nic, byl vždy vypískán. Dokonalá fraška. Když se někdo špatně zařadil, mezi odpůrce své straničky, byl zbit. Četl jsem v ruských novinách diskuse čtenářů a zaujal mě příběh muže, který tam vůbec nešel protestovat, ale vsadit loterii, neměl tak žádné označení kam patří a tak ho dav zbil společně. Takže milí holoubkové, takto vypadá ta protiputinovská rebelie.
Какое удовольствие может получить журналист от столь плохой прессы?
Прежде всего вычеркну все что говорит Горбачев, в России это политический ноль. Во-вторых, о том, что происходило на проспекте Сахарова? После оценки вместимости этой улицы, полиция пришла к выводу, что там присутствовало около 30 000 человек.
Только вот среди этих 30 000 находились и сторонники Путина и еще пять разных групп разных политических направлений. Тут, когда начинал кто-либо говорить 3/4 остальных начинали свистеть и кричать. Так что никто не сказал ничего, все были освистаны. Совершеннейшее фиаско. Если кто-нибудь неправильно распределил среди протестующих своих сторонников, то был избит. Читал в российской прессе дискуссию читателей, и поразила меня история мужчины, который вообще туда не ходил протестовать, а ходил поставить в лотерее, не нес на себе никаких знаков отличия о принадлежности к той или иной группе, а потому был избит всеми вместе. Так что, мои голубки, вот так выглядят противники Путина.

Masážní salón

To, že volby nebyly na 100% v pořádku, to tak asi bylo. To,že tandem Putin / Medveděv jsou pro Rusko zdecimované Gorbačovovou perestrojkou to nej, co ho mohlo potkat, to je bez debat a to, že by by Gorbačov měl minimálně sedět, to asi každý rozumný člověk chápe.
Массажный салон
То, что выборы не были на 100% в порядке, это скорее всего так и было. То, что тандем Путин/Медведев для России разваленная горбачевской перестройкой самое лучшее, что могло бы быть, это не подлежит обсуждению, как и то, что Горбачев как минимум должен сидеть, и это каждый разумный человек понимает

Zpráva o tom, že se Putin Rusům zajídá,

má stejnou vypovídací hodnotu, jako nedávno uveřejněný výsledek ankety, podle níž devět z deseti Čechů považuje Havla za dobrého prezidenta.
Новость о том, что Путин русским приелся,
имеет такую же ценность, как недавно опубликованный результат опроса, согласно которому девять из десяти чехов считает Гавла хорошим президентом

nesmysl

putin s medveděvem jsou nejlepší ruští státnící od dob chruščova !

глупость
путин с медведевым являются самыми лучшими правителями со времен хрущева

Tags: Горбачев, Путин, Чехи, отзыв
Subscribe

 • Унылая пора

  Вчера была в Одессе.У нас дожди.Очень редко езжу автобусом,а тут надо.2 сумки на плечах(с гостинцами для детей и внучки),в руке зонт-в 6 утра…

 • Из истории моего края

  Как представителей разных национальностей объединяло одно дело. Интересно знать: колокола главного храма Молдовы – “Made in Izmail”…

 • Старина всегда интересна

  Писать не о чем.Занята дачей и переработкой овощей к зиме.Как я это делаю,100раз писала и показывала. Поэтому ткнула пальцем в архив на сегодняшнее…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments